Print
English
Deutsch

 

Curriculum Vitae/Personligt resumé
Knud Beer
Strandvejen 232, Strib
5500 Middelfart

knud@beer.as  – mobil 40 10 98 88
Født 23. april 1951 - gift siden 1974 - 2 voksne børn

 

 

 
 

 

 

Primære kompetencer:

 • Bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder, hvor et tæt samarbejde med og en gensidig forståelse for ejerne er en nødvendig forudsætning.
 • Gennemførelse af forhandlinger
 • Virksomheds- og ejendomsudvikling og tilhørende handler
 • Særlig regnskabs- og skattemæssig indsigt
 • Større landbrugsvirksomheder
 • Strukturændringer
 • International kompetence
 • Familievirksomheder
 • Tillidsskabende Politisk tæft – også udenfor egentlige politiske systemer
 • Kendskab til det kommunalpolitiske system
 • Kort sagt: ”Varm” ledelse, kombineret med ”kold” økonomi

Eksempler på kompetencernes anvendelse:

 • Udvikling af service- og produktionsvirksomheder.
 • Udvikling af tysk virksomhed indenfor videoovervågning fra 1 til flere hundrede internationalt ansatte og efterfølgende salg til internationale købere. R2P GmbH, Flensburg - www.r2p.com
 • Større byggeprojekter – f. eks. som bestyrelsesformand for byggeriet af Comwell Kellers Park.
 • Store ferieprojekter – f. eks. udvikling af feriecenteret Sea West og feriebyer i Tyskland.
 • Planlægning og gennemførelse af et struktureret generationsskifte for Nic. Christiansen familien.

Oversigt over betydende bestyrelsesposter:

 

Relevant tidligere beskæftigelse:

2008 - 2011 Administrerende direktør for Jørgen Schou Holding A/S - i forbindelse hermed ansvarlig for familien Schous øvrige aktiviteter i Danmark og resten af verden
1996 – 2007

 
Administrerende direktør for Nic. Christiansen Invest A/S – i forbindelse hermed bestyrelsesformand for Comwell hotelkæden som repræsentant for hovedaktionæren.
1981 - 1996
 
Partner i statsautoriseret revisionsfirma. Gennem en række fusioner fra Beer & Kjøller (som medstifter) til Ernst & Young.
1977 - 1981 Revisormedarbejder under uddannelse til statsautoriseret revisor.


Relevant teoretisk uddannelse:

2011 Insead Executive Board Programme
1976 - 1981 Eksamen som statsautoriseret revisor
1973 - 1976 Cand. merc. med speciale i revision

Deltagelse i anden efteruddannelse udover de anførte uddannelser, der er afsluttet med eksamen.

Sprog
Nordiske, engelsk og tysk på forhandlingsniveau.
 

 

bestyrelseskompetence.dk © All rights reserved | Tlf: 2090 0150 | CVR: 34072795