Print
English
Deutsch
Curriculum Vitae / Personligt resumé

Gert Pedersen
Harevænget 22
6000 Kolding

gp@gertpedersen.dk   - tlf. 40 56 56 74

Født 1951 – gift siden 1981 – 2 voksne børn

Primære kompetencer
 • Overordnet ansvarlig for ledelse og udvikling af små og mellemstore salgs- og produktionsvirksomheder samt en gros virksomhed. Nationalt og internationalt.
 • Udarbejdelse og implementering af strategier og handlingsplaner for sikring af stabil og profitabel vækst. 
 
 • Salg og fremstilling af byggematerialer, konstruktioner og systemløsninger til byggeri, betonvarer, plast, kemiske produkter, råstoffer og halvfabrikata.
 • Direkte salg til industrielle virksomheder, entreprenører og håndværkere. Herunder differentiering og optimering af salgsindsats efter kundekategorier og udvalgte kundeemner.
 • Salg og markedsføring af mærkevarer og detailprodukter via forhandlere, distributører og agenter. Herunder opbygning af forhandlernet og udvikling af markedsføringskoncepter og -design.

   

 • Udvikling af organisationsstrukturer og medarbejderkompetencer relateret til kundernes ændrede behov, struktur, organisering og adfærd. Herunder etablering af internationale ledergrupper, salgsorganisationer og Key Account Management organisation.

   

 • Optimering af sortiment og forretningsområder baseret på markedstrends og analyse af de respektive områders reelle indtjeningspotentiale. (Activity Based Costing analyser).
 • Konkurrencekraftforbedring gennem effektivisering af produktion og logistik.
 • Udvikling og forankring af virksomhedsprofil, differentieret i forhold til konkurrenterne.
 • Outsourcing samt køb og salg af virksomheder og aktivitetsområder.

   

 • Indgående erfaring med at samarbejde med ejerledere - såvel som koncernledelse.
 • Evner at skabe overblik, struktur og forenkling - og derved sikre fokuseret handling.
 • Evner at skabe en god samarbejdsproces, der sikrer kreative løsningsmuligheder og højt commitment for den efterfølgende implementeringsproces.

 

Eksempler på kompetencernes anvendelse

 • Tredoblet den samlede omsætning for BASF Construction Chemicals virksomheder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det er opnået over 5 år gennem udarbejdelse og implementering af ambitiøs vækststrategi.
 • Gennemført turn around i mindre selskab med produktion og international afsætning af byggematerialer. Ændret virksomheden fra at være nødlidende til at være overskudsgivende og salgbar. Afsluttende gennemført salg af virksomheden. (Selskabet indgik i FLSmidth koncernen.)
 • Sikret markante og stabile resultatforbedringer i flere små og mellemstore selskaber gennem salgs-, organisations- og forretningsudvikling.
Nuværende beskæftigelse
Etablerede i 2009 selvstændig virksomhed som sparringspartner og rådgiver for professionelle virksomhedsledere. Primært relateret til salgs- og forretningsudvikling, indtjeningsforbedringer og håndtering af komplekse problemstillinger. Se mere på www.gertpedersen.dk 

Tidligere beskæftigelse:
2001 – 2009
 
Direktør for BASF Construction Chemicals i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Produktion og salg af specialkemiske produkter til den betonfremstillende industri.
1999 – 2001
 
Adm. direktør, Vink A/S.
Produktion og salg af plastkomponenter og –halvfabrikata til industrien, byggebranchen og den grafiske branche.
1996 – 1999
 
Områdeansvarlig, Unicon Beton I/S.
Produktion og salg af betonvarer til entreprenører og forhandlere.
1991 – 1996 Adm. direktør i tre mindre virksomheder inden for FLSmidth Koncernen.
Produktion og international afsætning af mursten og facadeløsninger. Indvinding og afsætning af grus, sand og kalk samt genvinding af bygge- og anlægsmaterialer.
1984 – 1991

 
Salgsdirektør / marketingchef, Gori as
Udvikling, fremstilling og markedsføring af Gori træbeskyttelse - som mærkevare - via detailforhandlerkæder.
1979 – 1983
 
Salgschef, LNJ-Limtræ A/S
Produktion og international afsætning af limtræ til byggeri.
1975 – 1979 Ingeniør og salgskonsulent, Træspærfabrikken Gang-Nail as.

Teoretisk uddannelse:
2006 - 2007 Certificeret Executive Coach 
1976 - 1979 HD i afsætningsøkonomi 
1971 - 1975 Bygningsingeniør 

Sprog:
Engelsk og tysk på forhandlingsniveau

bestyrelseskompetence.dk © All rights reserved | Tlf: 2090 0150 | CVR: 34072795