Print
English
Deutsch

Hvad er bestyrelseskompetence.dk?

 
bestyrelseskompetence.dk er en forening af udvalgte topledere. Medlemmerne har forskellig professionel og faglig baggrund som grundlag for deres bestyrelsesarbejde. Fælles for dem alle er flere års erfaring med ledelse af virksomheder i forskellige brancher.
 
Der lægges stor vægt på, at de nøje udvalgte medlemmer har en høj etik samt betydelige kompetencer indenfor ledelse og faglighed.  Endvidere er det afgørende, at medlemmerne kun påtager sig opgaver, fordi de har tid til at udføre et godt bestyrelsesarbejde.
 
 
Foreningens formål/strategi
 
Med udgangspunkt i idégrundlaget er det foreningens formål og strategi at bidrage til professionelt bestyrelsesarbejde i de virksomheder, hvor medlemmerne er aktive.
 
Det er afgørende, at der medlemmerne imellem etableres et højt tillidsforhold, samt at medlemsgruppen er sådan sammensat, at det enkelte medlem kan og har lyst til at anbefale hinanden til bestyrelsesposter, hvor man mener, at et medlems kompetencer kan gøre en forskel.
 
Udover det rene bestyrelsesarbejde kan medlemmerne stille deres ekspertise og kompetencer til rådighed gennem sparring med en virksomheds ejere/aktionærer i forbindelse med analyser af en virksomheds kompetencebehov i relation til ledelse og bestyrelse. Herudover kan sparringen omfatte:
  • at få virksomhedens potentiale belyst,
  • at få etableret en strategisk retning for virksomheden,
  • at få etableret den bedst egnede ledelses- og organisationsstruktur,
  • at få behandlet forhold omkring generations- og ejerskifte, m.m.

     

 

bestyrelseskompetence.dk © All rights reserved | Tlf: 2090 0150 | CVR: 34072795